Kjersti A. Skomsvoldová:
Čím jdu rychleji, tím jsem menší
Pia Juulová:
Vražda na Hallandovi
Jean Marie de Roblés:
Tam, kde jsou tygři domovem